Ajuntament de Vallibona

Lunes, Junio 2, 2014 - 09:00
PLEC DE CONDICIONS EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA-QUIOSC DE VALLIBONA
PLEC DE LES CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINSTRATIVES PER LES QUALS S’HA DE REGIR EL CONCURS SUBHASTA DE L’EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA-QUIOSC MUNICIPAL DE VALLIBONA

BASES REGULADORES:

PRIMERA.- Aquesta concessió tindrà una durada que comprèn el període que va des de l’obertura de la piscina municipal fins la finalització de la temporada 2014. L’Ajuntament determinarà l’horari d’obertura de la piscina municipal, així com l’horari de funcionament del servei de quiosc.

 

SEGONA.- El concessionari haurà d’exercir per ell mateix la concessió i no transferir-la a tercers sense prèvia autorització de l’Ajuntament. El material necessari per a l’explotació del quiosc haurà de ser aportat per el concessionari.

 

TERCERA.- Els ingressos procedents de la venda d’entrades i abonaments seran per a l’adjudicatari, i els preus són els següents:
Entrada ordinària (1 dia): 1,5 €
Abonament de temporada, per persona: 15 € (s’adquirirà a les instal·lacions de la piscina municipal)

 

QUARTA.- El concessionari de la gestió haurà de mantenir el recinte del quiosc, serveis i vestidors en perfectes condicions higièniques i de neteja. Així mateix es compromet a fer el manteniment i neteja de l’aigua de la piscina, així com de la neteja diària del fons. Sera l´encarregat de l´adquisició dels productes necessaris per a realitzar les tasques de manteniment i neteja del aigua e instal·lacions (clor, nivellador PH, productes neteja, etc.).

 

QUINTA.- El concessionari podrà utilitzar per la realització de les tasques descrites en l’apartat anterior els béns de titularitat municipal disponibles. A la finalització de la concessió, el concessionari haurà de lliurar els instal·lacions i mobiliari en igual estat i condicions que les rebrà de l’Ajuntament. Les reposicions d’aquest material durant el termini de la concessió seran a càrrec del concessionari, sense cost per a l’Ajuntament.

 

SISENA.- No es podrà banyar ningú fora de l’horari de la piscina. El concessionari té obligació de vetllar pel no ús de la piscina fora de l’horari de bany permès.

 

SETENA.- Són obligacions del concessionari de la gestió piscina-quiosc, les següents:

a)Mantenir netes totes les instal·lacions del recinte, incloses les annexes.

b)Complir amb l’horari establert.

c)Venda i control de les entrades diàries i dels abonaments de temporada.

d)Disposar, d'acord amb la normativa vigent, d'una persona encarregada, entre altres funcions, de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció d'accidents.

 

VUITENA.- Aquest Ajuntament quedarà exempt de tota responsabilitat que pugui derivar de l'incompliment de les bases detallades en el Plec.

 

NOVENA.- La subhasta es valorarà d’acord als següents criteris:

a)Preu 2.000,00 €/ per temporada a l’alça.

b)Pla de neteja i higiene de les instal·lacions.

c)Pla d’activitats lúdiques i esportives.

Cadascun dels criteris es valorarà amb 25 punts per a la millor de les ofertes, es puntuarà la resta de forma proporcional decreixentment.

 

DESENA.- Les proposicions en sobre tancat, es presentaran a l'Ajuntament de Vallibona fins a les 14 hores del dia 11 de juny de 2014.

 

Vallibona, 29 de maig de 2014.

 

L’Alcalde,

Juan José Palomo Ferrer

 

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulario de búsqueda

Site developed with Drupal