Ajuntament de Vallibona

Dijous, Juny 15, 2017 - 13:00
CONCURS GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2017
PLEC DE LES CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES PER LES QUALS S’HA DE REGIR EL CONCURS SUBHASTA DE L’EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA-QUIOSC MUNICIPAL DE VALLIBONA

 

BASES REGULADORES:

 

PRIMERA.- Aquesta concessió tindrà una durada que comprén el període que va des de l’obertura de la piscina municipal fins a la finalització de la temporada 2017. L’Ajuntament determinarà l’horari d’obertura de la piscina municipal, així com l’horari de funcionament del servei de quiosc.

 

SEGONA.- El concessionari haurà d’exercir per ell mateix la concessió i no transferir-la a tercers sense prèvia autorització de l’Ajuntament. El material necessari per a l’explotació del quiosc haurà de ser aportat pel concessionari.

 

TERCERA.- Els ingressos procedents de la venda d’entrades i abonaments seran per a l’adjudicatari, i els preus són els següents:

Entrada ordinària (1 dia): 1,5 €
Abonament de temporada, per persona: 15 € (s’adquirirà a les instal·lacions de la piscina municipal)

 

QUARTA.- El concessionari de la gestió haurà de mantenir el recinte del quiosc, serveis i vestidors en perfectes condicions higièniques i de neteja. Així mateix es compromet a fer el manteniment i neteja de l’aigua de la piscina, la neteja diària del fons. L'Ajuntament de Vallibona assumirà el cost dels productes necessaris per a realitzar les tasques de manteniment i neteja de l'aigua.

 

QUINTA.- El concessionari podrà utilitzar per a la realització de les tasques descrites en l’apartat anterior els béns de titularitat municipal disponibles. A la finalització de la concessió, el concessionari haurà de lliurar les instal·lacions i mobiliari en igual estat i condicions que les rebrà de l’Ajuntament. Les reposicions d’aquest material durant el termini de la concessió seran a càrrec del concessionari, sense cost per a l’Ajuntament.

 

SISENA.- No es podrà banyar ningú fora de l’horari de la piscina. El concessionari té obligació de vetllar pel no ús de la piscina fora de l’horari de bany permès.

 

SETENA.- Són obligacions del concessionari de la gestió piscina-quiosc, les següents:

a) Mantenir netes totes les instal·lacions del recinte, incloses les annexes.

b) Complir amb l’horari establert.

c) Venda i control de les entrades diàries i dels abonaments de temporada.

d) Disposar, d'acord amb la normativa vigent, d'una persona encarregada, entre altres funcions, de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció d'accidents.

e) Obtenir el certificat acreditatiu d'haver superat el curs per al manteniment i tractament de l'aigua de piscina d'ús col·lectiu.

f) Realitzar el control diari dels paràmetres tècnic-sanitaris.

 

VUITENA.- Aquest Ajuntament quedarà exempt de tota responsabilitat que puga derivar de l'incompliment de les bases detallades en el Plec.

 

NOVENA.- La subhasta es valorarà d’acord als següents criteris:

a) Preu 3.500,00 €/ per temporada a l’alça.

Es valorarà amb 25 punts per a la millor de les ofertes, es puntuarà la resta de forma proporcional decreixentment.

 

DESENA.- El pagament s'efectuarà en dos terminis, el 50% abans del 31 de juliol i la resta al finalitzar la temporada.

 

ONCENA.- Les proposicions en sobre tancat, es presentaran a l'Ajuntament de Vallibona fins a les 14 hores del dia 22 de juny de 2017.

 

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

 

Site developed with Drupal