Ajuntament de Vallibona

Dijous, Juny 16, 2016 - 12:15
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ESTABLIMENT HOSPEDERIA SANT DOMINGO
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ESTABLIMENT HOSPEDERIA SANT DOMINGO SITUAT EN EL CAMÍ RURAL DE ROSSELL.

El termini de presentació de les proposicions serà de QUINZE (15) dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació del present plec. Si l'últim dia del termini fos dissabte, diumenge o inhàbil a efectes administratius, el termini s'entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil que no sigui dissabte.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

 

Site developed with Drupal